Puppy actie

Puppy’s en jonge honden GRATIS kennismaken in het dierenhotel

Voor de opvoeding en socialisatie van uw pup en jonge hond is regelmaat en een vertrouwde omgeving belangrijk. Na de 16 weken is verdere gewenning aan de grote wereld, zoals een hondenclub of dierenhotel een goed onderdeel van de verdere opvoeding.
Daarom biedt Dierenhotel De Hendrikshoeve gratis een hotelverblijf aan om de gewenning en socialisatie te bevorderen. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

De actie geldt voor:

– Dieren met de leeftijd tussen 4 en 8 maanden;
– Buiten de zomerperiode (juni t/m september) en de schoolvakanties
– Totaal van één wendag
– Ze kunnen van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur gebracht worden en tussen 16:00 uur en 18:00 uur gehaald worden.
– Dieren met volledige entingen.


Het idee van de actie is om jonge dieren rustig aan ons hotel te laten wennen. De ervaring leert dat dieren die op deze manier kennis hebben gemaakt met ons dierenhotel, vaak levenslang met nog meer plezier komen. De leeftijdsgrenzen zijn bewust gekozen. Vanaf 4 maanden is uw dier volledig geënt en zit volop in zijn ‘tweede’ socialisatieperiode.